Lisens/kontigent

Advarsel, åpne i et nytt vindu. PDFSkriv utE-post

Kontingent
Kontingent blir sendt ut til våre medlemmer like etter sesongstart. Størrelse på medlemskontingenten fastsettes av Årsmøtet, og varierer i forhold til medlemmets alder.
For uten kontingentbetaling, må alle medlemmer/foresatte på regne en/to dugnader pr.sesong i forbindelse med våre hjemmearrangementer. I tillegg kommer eventuelle oppgaver det enkelte lag selv skal ha i forbindelse med loddsalg eller annet til lagskasse.

Lisens
Alle spillere som er fyllt 13 år skal løse lisens til Norges Håndball Forbund. Dette er en personlig forsikring, og den enkelte spiller er selv ansvarlig for at denne blir betalt. Her finner du all nødvendig informasjon om lisensen, og du kan samtidig studere om du ønsker vanlig LISE eller LISE +.
 
Spillere skal betale lisens fra og med det året en fyller 13 år. For første sesong betales da halv lisens. Første året må klubb/spillere sørge for registrering. Siden vil en få giro tilsendt i posten. Dersom du mister KID nummeret ditt, finner du dette under "Lagene" i menyen på venstre side av hjemmesiden vår.
 
Har du behov for hjelp til lisensbetalinger det bare å ta kontakt med trener eller en i styret.
 
Dersom spillere blir tatt i lisenskontroll bøtelegges denne med beløp tilsvarende lisens for den aktuelle klassen spilleren tilhører. Dette beløpet står de enkelte ansvarlig for å dekke. I tillegg vil en pålegges å betale ordinært lisensgebyr