Lisens

Advarsel, åpne i et nytt vindu. PDFSkriv utE-post

Alle spillere og dommere som deltar i organisert håndballaktivitet skal løse lisens fra og med det kalenderåret de fyller 13 år.  

For spillere som fyller 13 år i 2011, betales det lisens som gjelder for perioden 01.01.2011- 31.08.2011.
Det er obligatorisk med bruk av KID ved betaling av lisensen. KID er personlig, og skal kun benyttes for personen lisensen gjelder. Det gjennomføres jevnlige lisenskontroller og har du ikke betalt lisens så får klubben gebyr. Dette kravet vil gå videre til den spilleren det gjelder og spiller får ikke spille kamp før lisensen er betalt. 

Lisensbeløpet du betaler går til dekning av NHFs utgifter til utøverforsikringen, Håndballmagasinet og utviklingsmidler regionalt og sentralt.

Forfall for betaling av lisensen for sesongen 2010-11 er 1. september 2010..

les mer her: